- Ikke fusidin mot brennkopper

Nasjonalt folkehelseinstitutt har fått tips fra apotek i Bergen og Oslo om at leger stadig forskriver fusidin for behandling av brennkopper, eller impetigo.

Som følge av økt forekomst av impetigo og økt hyppighet av resistente bakterier utarbeidet en ekspertgruppe nye terapianbefalinger for Legemiddelverket i 2002. Ifølge anbefalingene for lokalbehandling er aktuelle midler i Norge enten kombinasjon av antiseptisk klorheksidin og bacitracin (Bacimycin) eller antiseptisk dibrompropamidin (Brulidin). –På grunn av økende resistensutvikling overfor fusidinsyre hos gule stafylokokker bør Fucidin salve/krem for tiden ikke anvendes–, heter det i anbefalingene.

Les mer i Tidsskriftet nr. 2/2003

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media