- Fjerning av mandler har liten effekt

Det mener nederlandske forskere, som i en studie publisert i BMJ 10. september, har konkludert med at adenotonsillektomi hos barn med milde symptomer ikke gir bedre resultat enn observasjon.

Milde symptomer

Tonsillektomi hos barn er en vanlig prosedyre i vestlige land, særlig hos barn med hyppige halsinfeksjoner og søvnapné. Rundt 35 % av alle nederlendere vil gjennomgå adenotonsillektomi. Men det finnes lite dokumentasjon på at det hjelper for barn med milde symptomer på halsbetennelse. Den nederlandske studien viser at mange operasjoner kunne vært unngått. 300 barn i alderen 2-8 år med tilbakevendende halsbetennelse eller hovne mandler og lymfekjertler ble fulgt opp i to år (median oppfølgingstid 22 måneder). Barn som hadde hatt sju eller flere halsbetennelser det siste året ble utelukket fra studien. Det ble også barn som hadde hatt fem eller flere halsbetennelser i hvert av de siste to årene eller tre eller flere i hvert av de foregående tre årene.

Likeverdig på sikt

I den åpne randomiserte kontrollerte studien ble halvparten av barna operert og den andre halvparten ble fulgt opp uten kirurgiske inngrep. Barna som ble operert opplevde noe færre episoder med feber, halsbetennelser og luftveisinfeksjoner i løpet av det første halve året i forhold til barna som ikke ble operert, men fra 6-24 måneder derimot, var det ingen forskjell mellom de to gruppene.

Forfatterne konkluderer med at adenotonsillektomi hos barn med milde symptomer ikke har bedre langtidseffekt enn observasjon.

Opereres ikke i Norge

Overlege ved øre-nese-halsavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Hans H. Elverland, er enig i at det er unødvendig å operere barn med milde symptomer på halsbetennelse.

- I Norge får barn som har hatt halsbetennelse tre ganger i året eller mer de siste tre årene, utført adenotonsillektomi. Gruppen det snakkes om i denne studien, som har milde symptomer på halsbetennelse, blir ikke operert i Norge, sier Elverland til Tidsskriftet.

Realistiske foreldre

Disse barna blir heller ikke spesielt tett fulgt opp i ettertid.

- Dette gjelder jo de fleste barn. Foreldre i Norge har dessuten en realistisk oppfatning av når det er riktig å gjennomføre en operasjon, undestreker Elverland.

Tall fra 1990-93 viser ifølge Elverland at insidensen av tonsillektomi i Norge tilsier at 10 % av befokningen vil bli tonsillektomert. Det tilsvarende tallet i Nederland er 35 %. Det betyr at inngrepet utføres tre ganger så ofte i Nederland.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media