Bilder fra en leges hverdag

- Poenget med bildene er å lage et utgangspunkt for refleksjon rundt legerollen. Hva vil det si å være lege, hva slags utfordringer kan vi vente oss å møte, hvordan oppfatter forskjellige leger den samme situasjonen. Bildene skal åpne opp for egne tanker og følelser rundt det å være lege, sier Torgeir Gilje Lid til Tidsskriftet.

Han er prosjektleder og mannen bak ideen om –Bilder fra klinisk praksis–, som er tenkt brukt som en del av spesialistutdanningen i allmennmedisin.

Gruppearbeid

Tabell

En innvandrerfamilie er samlet på legekontoret. I en legegruppe er trolig assosiasjonene til dette bildet vidt forskjellige

Foto: Rune Eraker

De 16 bildene er tatt av den kjente dokumentarfotografen Rune Eraker, og trykket på fotopapir som tåler litt håndtering. Tanken er nemlig at de skal brukes i veiledningsgruppene i allmennmedisin.

- Vi bærer med oss mange tanker, følelser og reaksjoner fra vår kliniske hverdag, som kan brukes i gruppene som utgangspunkt for felles refleksjon. Bildene er ment som et middel til å hente frem dette, og ikke som et forsøk på å presentere svar eller ferdige modeller, sier Gilje Lid.

Dele og lære

Han forklarer videre at man i en gruppe kan få andres respons på tanker og opplevelser fra sin egen hverdag som allmennlege, og samtidig utvide eget erfaringsgrunnlag ved å ta del i andres opplevelser og erfaringer. Bildene i pakken, med tre eksemplarer av hvert, er plukket ut i samarbeid med to veiledningsgrupper. Fotograf Rune Eraker har fulgt fire forskjellige leger en uke hver. Pasientene har først gitt samtykke til fotografering, deretter har de fått se bildet og samtykket til bruk. Nå lånes hele bildepakken ut via Legeforeningen.

Egne erfaringer

Torgeir Gilje Lid fikk ideen da han selv jobbet fulltid på Stavanger legevakt tidlig på 90-tallet. Det var en stor overgang fra turnustiden i en liten og oversiktlig kommune. På legevakten rådde kaos og uforutsigbarhet, og forventningene var like ofte negative som positive. Det vanskeligste var ikke å finne ut hva pasientene feilte, men å skape kontakt og fortrolighet på noen få minutter, med pasienter og pårørende som ofte er både frustrerte og redde.

Hvorfor går det galt

- Jeg ønsket å lære mer om dette; hvorfor det går galt, men vel så viktig hvorfor det oftest går bra. Det var da jeg fikk ideen om at fotografiet kunne vise litt av hva det egentlig handler om, sier Gilje Lid.

Derfra har ideen langsomt blitt utviklet i samarbeid med fotografen Rune Eraker, og med støttespillere som Geir Sverre Braut, tidligere fylkeslege i Stavanger, og Kirsti Malterud, professor i Bergen og veileder.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media