Xyzal ikke lenger på blåresept

Det er UCB-Pharma som har markedsføringstillatelsen for antihistaminet Xyzal (levocetirizin). Legemiddelfirmaet har også markedsføringstillatelsen for Zyrtec (cetirizin), og da de søkte om opptak av Xyzal på blåresept, begrunnet de søknaden med at levocetirizin hadde tilsvarende effekt og bivirkninger som cetirizin. Dette ble godkjent, og Xyzal ble innvilget refusjon på bakgrunn av at prisen var den samme som på Zyrtec.

For dyrt

Nå aksepterer imidlertid ikke UCB-Pharma lenger å selge Xyzal til samme pris som Zyrtec, så prisforskjellen er blitt relativt stor. Indekspris på 100 tabletter Zyrtec er 219 kroner, mens 90 tabletter Xyzal koster 335 kroner.
- I de største pakningene er Xyzal rundt 70 % dyrere enn Zyrtec og andre antihistaminer med samme virkestoff, sier rådgiver Oddvar Solli i Legemiddelverket.
Legemiddelverket mener at prisen ikke lenger står i rimelig forhold til den behandlingsmessige verdien, men UCB-Pharma ønsker ikke å sette ned igjen prisen. Fordi Folketrygden med dette må betale mer, uten at det er dokumentert noen medisinsk merverdi, fjernes Xyzal fra listen over refunderte legemidler fra 1. september, melder Legemiddelverket.

Ikke bekymret

Brukerne av Xyzal, allergikerne, mener det ikke er noe stort tap at medikamentet ikke lenger blir å få på blåresept. Ragnhild Halvorsen i Norges Astma- og Allergiforbunds legeråd sier det viktigste for forbundet er at pasientene får optimal behandling, noe hun mener fremdeles vil bli ivaretatt. - Jeg tror ikke det vil få konsekvenser for våre medlemmer at Xyzal fjernes fra blåreseptordningen, så lenge det finnes antihistaminer med tilsvarende virkning tilgjengelig på blåresept, sier Halvorsen til Tidsskriftet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media