Landsfunksjonen i hyperbarmedisin til Haukeland

Landsfunksjonen i hyperbarmedisin ved Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus har landets eneste tilbud av elektiv hyperbar oksygenbehandling (HBO) i landet.

Kortere ventetid

Fra 1994 til 2002 har elektiv HBO-behandling vært utført i trykkammer på Norsk Undervannsintervensjon i stort flermannskammer. Denne aktiviteten er nå overført til Haukeland Universitetssykehus, og startet opp i mars 2003 med innkjøring av fire nye enmannskamre plassert i kammeranlegg ved sykehuset. Anlegget er nå i full drift, og personalet har gjort en ventelistedugnad for å få unna køen. Ventetiden er nå nede i ca. tre måneder. Kapasiteten på dagtid er 16 pasienter, og det er mulig å øke denne ved å behandle i flere skift.

Tabell
Trykkammerhall ved Haukeland Universitetssykehus, som nå har landsfunksjonen i hyperbarmedisin.

Behandlingsindikasjoner

Hovedtyngden av pasienter har stråleskader etter kreftbehandling, først og fremst i området hode-hals med osteoradionekrose i mandibel, nedsatt spyttsekresjon og kroniske slimhinnesår. Pasienter med stråleskader i tarm og blære samt kroniske sår i bestrålte hudområder utgjør også en betydelig del av behandlingsvolumet. Behandlingen påvirker varig mikrosirkulasjonen i bestrålt vev, slik at sårtilheling kan finne sted. Utvalgte diabetiske fotsår er likeledes en tilstand som utredes og behandles. Slike sår utredes med kartlegging av makro- og mikrosirkulasjon for å vurdere om HBO-behandling er indisert. Kronisk osteomyelitt som vedvarer etter adekvat kirurgi og antibiotika-behandling kan også ha nytte av adjuvant HBO-behandling.

Pasienter fra hele landet

Pasienter fra hele landet behandles i trykkammeranlegget, og dette foregår oftest poliklinisk. Ca. en tredel av pasientene kommer fra vår helseregion, resten fra landet for øvrig. Henvisning skjer vanligvis via spesialister i øre-nese-hals, kjevesykdommer, onkologi, kirurgi, indremedisin eller gynekologi, men også allmennpraktikere som følger opp disse pasientgruppene kan henvise til oss.

Behandlingen

Behandlingsserien er vanligvis 20 til 30 behandlinger. Hver behandling består av 90 minutter oksygenpusting på 2,4 ATA som svarer til et trykk på 14 meter vanndybde. En del pasienter får en eller to tilleggsserier med hyperbar oksygenbehandling, avhengig av respons. Pasientene må kunne trykkutlikne til mellomøre og bihuler. Røntgen thorax skal være tatt for å utelukke lungepatologi. Ved nedsatt lungefunksjon trengs spirometri. Kontraindikasjoner er pneumotoraks og pågående bruk av enkelte cytostatika samt alvorlig kronisk obstruktiv lungesykdom og hjertesvikt. Klaustrofobi kan være et problem, men har i alle tilfeller latt seg kontrollere.

Informasjon om behandlingstilbudet finnes på www.helse-bergen.no/avd/hyperbarmedisin.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media