Usanne kreftrykter skremmer kvinner

Ryktene om at det er en sammenheng mellom deodoranter og brystkreft har florert lenge, og har nå blusset opp igjen. Flere kvinner har mottatt e-poster med titler som "Brystkreft - dette bør du lese", hvor innholdet forteller om hvor farlig det er å bruke deodoranter. Enkelte av e-postene er underskrevet av helsepersonell. Det henvises til forskning som viser at giftstoffene som påføres under armene hoper seg opp i kroppen og dermed øker risikoen for brystkreft.

Farlige parabener?

Det som vakte bekymring blant kvinner er en britisk artikkel, skrevet av Phillippa Darbre ved Universitetet i Reading. I artikkelen, som er publisert i Journal of Applied Toxicology, opplyses det om at det er funnet parabener i svulster fra 20 undersøkte bryster. Parabener (4-hydroxybenzosyre estere) er et konserveringsmiddel som blant annet finnes i deodoranter.

- Ikke kreftfarlig

Men norske eksperter, blant dem professor Tore Sanner ved Det norske Radiumhospital, mener artikkelen ikke holder mål. Han henviser til andre studier som viser motsatt resultat. Blant annet viser en stor studie fra 2002, publisert i det anerkjente tidsskriftet Journal of the National Cancer Institute at risikoen for brystkreft ikke økte, verken ved bruk av deodorant eller ved bruk av kosmetiske produkter i forbindelse med barbering under armene. Sanner understreker at heller ikke antiperspirant eller aluminiumsforbindelser i deodoranter er kreftfremkallende.

Hårreisende

Lise Høie, daglig leder for Foreningen for brystkreftopererte, er opprørt over at informasjon om det motsatte når stadig flere kvinner.
- Det er hårreisende at dette florerer på Internett. Vi får reaksjoner fra mange kvinner som er livredde. Men det foreligger ingen studier som viser at deodoranter med eller uten parabener øker risikoen for brystkreft, sier Høie.

Etter de mange henvendelsene tok Høie kontakt med professor Tore Sanner. Han har utarbeidet et notat som nå vil bli sendt ut til lokalforeningene i Foreningen for brystkreftopererte. Der tar Sanner blant annet avstand fra Darbres artikkel, som han mener utelukkende er henne egen hypotese, basert på gamle data.

Slett og glem

- Darbre påpeker at parabener har noe østrogenliknende aktivitet og at det kan øke risikoen for brystkreft. Sammenlignet med mengdene med østrogener i kroppen - også etter overgangsalderen - og med det som vi får av østrogenliknende stoffer gjennom kosten, er det som eventuelt kan tas opp i kroppen ved bruk av deodoranter helt marginalt. Det er utelukket at det kan ha noen effekt på risikoen for brystkreft, sier Sanner.

Også Erik Wist ved onkologisk avdeling, Ullevål universitetssykehus, sier Darbres studie er svak, og har mange usikkerhetsmomenter.
- Vi vet ikke mer enn at man har funnet spor av parabener i tumor, og det alene er ikke et bevis for at det er noen sammenheng mellom deodoranter og brystkreft, sier Wist.

Verken Wist, Sanner eller Høie ser noen grunn til å fraråde bruk av deodoranter. De råder kvinner til å slette og glemme de villedende og skremmende e-postene.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media