Norge bra på alternativer til dyreforsøk

Dyreforsøk er noe mange ikke liker tanken på, men likevel forstår nødvendigheten av. Norske forskere mener imidlertid dette bør reduseres til et minimum, og har utviklet verdens mest omfattende database over alternativer til dyreforsøk, skriver forskning.no. Opplysningene som finnes der skal kunne redusere antall dyr som dør i forsøk, og smertene de opplever før de dør.

Omfattende database

Det er forsøksavdelingen ved Norges veterinærhøgskole som har utviklet databasen NORINA. Der kan man finne gode alternativer til dyreforsøk, for eksempel dyremodeller, simuleringsprogrammer, videoer og CDer.
Databasen ble lagt ut allerede i 1996, til gratis bruk for alle, og oppdateres jevnlig. I dag inneholder den over 3 700 produkter, og skal være den mest detaljerte databasen som finnes på dette feltet. I fjor ble Adrian og Karina Smith ved Norges veterinærhøgskole tildelt Nordiska forskningspriset for innsatsen mot dyreforsøk.

Oppdateres jevnlig

- Nå er NORINA den mest omfattende databasen i verden. Det finnes andre som er større, men de er ikke oppdaterte og dessuten mye mindre grundige. Vi selger få produkter selv, men legger ut informasjon om flere tusen alternativer, med pris og hvor man får kjøpt dem, forteller Karina Smith. Hun oppdaterer jevnlig informasjonen på sidene, mens Adrian Smith sørger for å spre informasjon om alternativene ut til forskningsvirksomheter og utdanningsinstitusjoner.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media