Millioner dør fortsatt av tuberkulose

I Norge blir det hvert år registrert rundt 250-300 sykdomstilfeller av tuberkulose. De fleste av disse blir friske med behandling, men i fjor var antall tilfeller av multiresistent tuberkulose i Norge høyere enn noen gang tidligere, med 7 tilfeller.

Multiresistent tuberkulose

På verdensbasis er dette tallet trolig rundt 300 000. Ifølge en fersk rapport fra Verdens helseorganisasjon (WHO) har tuberkulosepasienter i Øst-Europa og Sentral-Asia ti ganger så stor risiko for å utvikle multiresistent tuberkulose som befolkningen ellers i verden. I Estland, Kasakhstan, Latvia, Litauen, deler av Russland og Usbekistan er medikamentresistensen hos nye pasienter så høy som 14 %.

Definisjonen på multiresistens er at tuberkulosebasillene er resistente mot både isoniazid og rifampicin, to av de fire hovedmedikamentene som benyttes i behandlingen av tuberkulose. De øvrige medikamentene er pyrazinamid og etambutol. Ifølge WHO tilhører hele 79 % av multiresistent tuberkulose-tilfellene en "superstamme", det vil si at de er resistente mot minst tre av de fire vanlige medikamentene som brukes. Å kurere vanlig tuberkulose er ikke spesielt kostbart, men å kurere multiresistent tuberkulose er hundre ganger så dyrt. Pasientene er heller ikke garantert å bli friske.

Tabell
Del av tuberkuloseinfisert lunge. Foto WHO/STB/Colors Magazine/J. Mollison

Passkontroll hjelper ikke

- Bekjempelse av tuberkuloseresistens er en hastesak for folkehelsen i det tidligere Sovjetunionen. Det er til det beste for alle land å støtte opp om en umiddelbar opptrapping av tuberkulosekontrollen dersom vi skal bekjempe multiresistent tuberkulose. Passkontroll vil ikke hjelpe, men det vil derimot investering i en global tuberkulosekamp, sier Mario Raviglione, direktør i WHOs avdeling for tuberkulosebekjempelse.

Tre hovedårsaker

Den internasjonale unionen mot tuberkulose og lungesykdommer (IUATLD), er den viktigste uavhengige internasjonale organisasjonen i kampen mot tuberkulose. Ifølge organisasjonen er det tre årsaker til at sykdommen har økt så dramatisk. For det første skyldes det at folk forflytter seg i større grad over landegrensene, også de som er smittet med tuberkulose. For det andre skyldes det HIV/AIDS-epidemien, som svekker immunsystemet og dermed gjør flere mottakelige for sykdommen. For det tredje skyldes det utviklingen av stammer av tuberkulosebasillen som er resistent mot medikamentene som finnes.

Hvert åndedrag teller

Verdens tuberkulosedag har blitt markert siden 1982, og i år har den fått navnet "Hvert åndedrag teller: Stopp tuberkulose ". India, om har den tyngste tuberkulosebyrden i verden, er vert for årets tuberkulosekonferanse. Her vil delegater fra de 22 hardest rammede landene, samt høytstående politikere fra G8-landene, være tilstede. Det globale målet er å påvise 70 % av tuberkulosetilfellene og kurere 85 % av dem innen 2005.

Fakta om tuberkulose

 • 1,7 milliarder mennesker
  er i dag smittet av tuberkulose.
 • Ca. 8,7 millioner utvikler
  sykdommen hvert år.
 • Årlig dør
  2 millioner mennesker av sykdommen.
 • Rundt århundreskiftet
  tok tuberkulosen 6-7 000 norske liv årlig. Så sent som i 1945
  døde rundt 2 000 mennesker av tuberkulose her i landet. Norden var
  den gangen mer hjemsøkt av tuberkulose enn de verst stilte u-land er
  det i dag.
 • I Norge er i dag rundt
  400 000 smittet av tuberkulose. De fleste er smittet før 1950.
 • Bare hver tiende person
  som er smittet utvikler tuberkulose i løpet av livet. Risikoen er størst
  kort tid etter smitten og blant små barn og unge voksne.I Norge blir
  det nå hvert år registrert rundt 250-300 sykdomstilfeller av tuberkulose.
 • I Norge blir de aller
  fleste friske med behandling.

(Kilde: Folkehelseinstituttet)

Les mer om tuberkulose i Tidsskriftet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media