Advarer mot overforbruk av røntgen og CT

Det mener en italiensk forsker, som i et innlegg i BMJ advarer mot konsekvensene slik stråling kan ha på sikt. Eugenio Picano påpeker at bruk av stråling i medisinske undersøkelser og tester er den største menneskeskapte kilden til stråling. Likevel er leger ikke oppmerksomme nok på helserisikoen ved bruk av røntgen og CT, mener han. Bedre kunnskap kan bidra til å redusere tallet på undersøkelser.

Må se langtidsrisikoen

- Langtidsrisikoen blir ikke veid opp mot korttidsfordelen, mener Picano. Han minner om at kvinner har høyere risiko for strålingsskader enn menn, og at barn har høyere risiko enn voksne. En ettåring har 10-15 ganger så stor risiko som en 50-åring for å utvikle kreft av den samme dosen stråling.

Ofte unødvendig

Ifølge Picano er inntil en tredel av alle røntgen- og CT-undersøkelser helt eller delvis unødvendige. For å unngå misbruk mener han det bør kreves "førerkort" for bruk av stråling, og at leger bør gis straffepoeng for unødvendig bruk.

Pasienter bør skrive under på et tydelig og informativt skjema, der de samtykker til hver røntgen- og CT-undersøkelse. I journalene bør strålingsdosen komme frem, mener han.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media