Tiazider skal prioriteres ved hypertensjon

Stortinget vedtok endringene i refusjonskriteriene i forbindelse med statsbudsjettet for 2004, og ordningen innføres fra 1. mars.

Kostnadsreduksjon

Det nye refusjonsvilkåret blir innført under § 9, punkt 12 i Blåreseptforskriften. Målet er å redusere kostnadene ved hypertensjonsbehandling, skriver Statens legemiddelverk. I desember varslet Legemiddelverket at alfablokkere ikke lenger omfattes av blåreseptordningen.

Omdiskutert

Den omdiskuterte ALLHAT-studien konkluderer med at tiazider og tiazidliknende diuretika er bedre enn dyre kalsiumblokkere og ACE-hemmere for å beskytte pasienter med høyt blodtrykk. Fortolkningen av studien har vært heftig debattert, og meningene er sterke og delte.

Økt kontroll

Rikstrygdeverket varsler nå at de vil øke kontrollen med at legene følger refusjonskriteriene for legemidler som skrives ut på blå resept. Dette gjelder alle legemidler og ikke bare legemidler mot høyt blodtrykk.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media