Delte meninger om avdelingsfusjon

De to nye avdelingen får endelige tilholdssteder ved hvert sitt sykehus. Blant de ansatte er det delte meninger om sammenslåingen og flyttingen.

Fire små blir to store

Øyeavdelingene ved de to sykehusene slås sammen til en ny storavdeling. Det betyr at avdelingen på Rikshospitalet legges ned og flyttes til Ullevål universitetssykehus. Samtidig mister Ullevål universitetssykehus sin øre-, nese- og halsavdeling fordi denne skal slås sammen til en storavdelingen ved Rikshospitalet. Det er Helse Sør RHF og Helse Øst RHF som har vedtatt en sammenslåing. Målet er å styrke det medisinske fagmiljøet og gi et mer helhetlig tilbud til pasientene.

Lengre ventelister

De nye avdelingene vil være operative fra 1.mars, men allerede fra i dag vil Rikshospitalet ta imot pasienter fra Helse Øst for øyeblikkelig hjelp. Akkurat i flytteperioden vil aktiviteten ved avdelingene være noe redusert, noe som vil føre til forlenget ventetid for pasienter med mindre alvorlige lidelser.
- Den nye storavdelingen ved Rikshospitalet vil ha et bredere og bedre tilbud enn hva de to avdelingene hadde før sammenslåingen, sier avdelingssjef ved øre-, nese- og halsavdelingen ved Rikshospitalet, Morten Boysen.

Demme opp for kompetanseflukt

Den nye store øyeavdelingen ved Ullevål universitetssykehus vil bli den eneste øyeavdelingen i Oslo og Akershus, og får i tillegg de aller fleste landsfunksjonene i øyesykdommer.
- En slik stor øyeavdeling vil selvfølgelig ha en rekke fordeler, blant annet mulighet for økt forskningsaktivitet. Vi bygger nå en ny forskningsfløy, forteller avdelingsdirektør ved øyeavdelingen på Ullevål universitetssykehus, Ketil Eriksen. - Sykehusavdelingene har opplevd en kompetanseflukt og nærmest blitt utkonkurrert av såkalte private klinikker. En stor avdeling kan blir sterkere enn to mindre, og kan også gi bedre drift når det gjelder ventelister, narkose og operasjonskapasitet. Vi blir et nasjonalt senter med bred kompetanse på alle felt innen øyefaget. Pasienter med øyelidelser er tjent med dette, mener Eriksen.

Frykter stillingskutt

De ansatte ved øyeavdelingen på sykehuset har begynt å se fordelen ved sammenslåingen.
- Hos oss er stemningen ganske god, vi vil gjøre det beste ut av det, sier Jon Slettedal, assistentlege ved Ullevål universitetssykehus.

Like fornøyde er de ikke ved Rikshospitalet. Tidligere avdelingsoverlege, nå overlege Hilde Heger, frykter både for arbeidsplasser og pasienter.
- Vi er bekymret for at det ligger økonomiske motiver bak og at det dermed vil bli kutt i antall stillinger. Særlig frykter vi kutt i universitetsstillingene. Vi har fått signaler om at professor 1 og universitetslektorstillingene skal bort. Det blir i så fall et stort tap, sier Heger.
Hun tror nok en stor flytteprosess blir slitsomt, men at det verste er at det vil gå ut over pasientene.
- Ventelistene vil øke betraktelig fremover, og holde seg lange i alle fall til over sommeren. Vi er litt bekymret for fremtiden, innrømmer, hun.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media