Vitaminer mot Alzheimers sykdom

Ifølge en studie publisert i Archives of Neurology kan et kombinert tilskudd av vitamin E og C over tid redusere risikoen for Alzheimers sykdom med opp mot 80 %.

Om lag 4 700 personer over 65 år ble fulgt opp i tre år i en multisenterstudie. Forskerne så på hvordan tilskudd av antioksidantvitaminer påvirket forekomsten av Alzheimers sykdom. De fant ut at kombinasjonen av E- og C-vitamin var assosiert med en reduksjon i både prevalens (oddsratio 0,22) og insidens (oddsratio 0,36). På den annen side kunne de ikke påvise noen risikoreduksjon når de to vitaminene ble brukt hver for seg eller ved bruk av ordinære multivitaminpreparater.

Vitamin E er en potent, fettløselig antioksidant som beskytter cellene mot skade forårsaket av oksygenradikaler. Vitamin C er vannløslig, og antas i denne sammenhengen å utøve sin effekt via reduksjon av oksidert vitamin E.

Forfatterne antyder at et daglig tilskudd på minst 500 mg C-vitamin og 400 internasjonale enheter med E-vitamin må til for å oppnå beskyttende effekt. I så fall betyr dette at etablerte anbefalinger vedrørende daglige C- og E-vitamindoser er for lave til å forebygge demens.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media