Styreleder i Helse Sør vil gå av

Styrelederen ønsket å avslutte arbeidsforholdet med Steinar Stokke. Tre styremedlemmer skulle gis fullmakt til å forhandle med direktøren om hans avgang på vegne av styret. Oluf Arntsen fikk med seg Helen Bjørnøy og Ole Johan Sandvand, men resten av styret stemte mot forslaget. Dermed falt forslaget og Steinar Stokke får fortsette som administrerende direktør i Helse Sør RHF.

Vil gå

Da han har kommet i mindretall i noe han anser som en svært viktig sak, vil Oluf Arntsen be helseminister Dagfinn Høybråten om å bli løst fra vervet som styreleder.

Pensjonsavtale

Steinar Stokke har blant annet fått kraftig kritikk for å ha inngått en gunstig pensjonsavtale, der han skulle få 924 000 kroner i årlig pensjon fra fylte 62 år. Det var Arntsens forgjenger som forhandlet frem avtalen til Stokke i 2002. Etter alle reaksjonene som har kommet, blant annet fra Stortinget, sa Stokke seg nylig villig til å inngå en ny og noe mindre lukrativ pensjonsavtale, slik at han heretter skal ha en alderspensjon tilsvarende topp pensjon i Statens Pensjonskasse, og en pensjonsalder på 65 år. Styret vil følge opp, og endre hans pensjonsavtale i tråd med dette.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media