Mannlige kjønnshormoner hjelper

Det er konklusjonen i en ny doktorgradsavhandling ved Universitetet i Oslo. Avhandlingen til Inger Øverlie, spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer,
er basert på en fem års studie med spørreundersøkelser om plager og symptomer, samt psykologiske tester, gynekologiske undersøkelser og blodprøver. Kvinnene som deltok i undersøkelsen kom i gjennomsnitt i overgangsalderen da de var 52,9 år. Mellom 50-70 % av kvinnene hadde hetetokter i varierende grad i overgangsalderen, men bare en liten del av dem oppfattet det som et alvorlig problem.

Kulturelt betinget

De fleste kvinnene som hadde hetetokter hadde også muskel-skjelett-plager og nedsatt psykisk velvære. Disse kvinnene hadde et lavere nivå av mannlige kjønnshormoner (DHEA-S). Også personlighetstrekk var relatert til forekomsten av hetetokter. Kjønnsrolleidentifisering referer til personlighetstrekk som gjenspeiler et samfunns eller en kulturs maskuline og feminine verdier og holdninger, og inndeles i fire kategorier; maskulin, feminin, androgyn og udifferensiert. Maskulin kjønnsrolleidentifisering synes å beskytte mot hetetokter etter menopause, og kvinner i kategoriene maskulin og feminin kjønnsrolleidentifisering hadde signifikant høyere nivå av testosteron. Kvinner i de to andre kategoriene hadde et signifikant lavere nivå.

- Dette er overraskende funn. Det tyder på at hetetokter ikke utelukkende er basert på hormonendringer, men også på kulturelle og psykologiske forskjeller, sier Inger Øverlie.
Funnene hun har gjort viser også at muskel-skjelett-plager var relatert til hetetoktene.

Tidspunkt for hetetokter

Avhandlingen konkluderer med at et høyt nivå av mannlige kjønnshormoner (DHEA-S, testosteron og androstendion) er omvendt relatert til plager som hetetokter, muskel-skjelett-plager og psykologisk stress i overgangsalderen. Resultatene viser også at psykologiske og kulturelle faktorer samt atferdsmønstre er vel så viktige som hormonelle for kvinners opplevelse av plager i overgangsalderen.

- Som lege kan man dermed berolige kvinnelige pasienter som ikke har fått hetetokter når de slutter å menstruere; sjansen er stor for at de vil få en lett overgangsalder. Det vil derimot ikke kvinner i den andre gruppen få, de som får hetetokter samtidig med at menstruasjonen forsvinner. Ut fra disse indikasjonene kan man vurdere behandlingsalternativene, sier Inger Øverlie.

- Viktig studie

Berit Schei, spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim (NTNU) mener dette kan få konsekvenser for hvordan man behandler kvinner i overgangsalderen.
- Dette er en god og viktig studie fordi det er en oppfølgingsstudie av kvinner. Det gir legene et bedre grunnlag for å kunne vite hvem som får plager i overgangsalderen. Siden den viser at det er andre faktorer enn det hormonelle som påvirker plagene, vil også kvinnen få et bedre grunnlag til å bestemme seg for om hormonell behandling er det beste for henne, sier Schei.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media