Offentliggjør vurderinger om blåresept

En av Legemiddelverkets oppgaver er å behandle søknader fra legemiddelfirmaer som ønsker å få produkter på blå resept. Ved å innføre større åpenhet i saksbehandlingen håper Legemiddelverket å skape mer forståelse og aksept for anbefalingene de gjør.

Møter kritikk

I løpet av 2001 og 2002 behandlet Legemiddelverket 124 søknader om refusjon på ulike medikamenter, og av disse ble det gitt fem avslag. 102 ble anbefalt gitt generell refusjon mens 15 ble anbefalt individuell refusjon. Anbefalingene, som sluttbehandles av Helsedepartementet, møter ofte sterke reaksjoner og får store oppslag i mediene. Det er særlig tilfellene der det anbefales avslag som får stor oppmerksomhet.

Blåreseptforskrift

6. juni i år trådte også den nye blåreseptforskriften i kraft. Forskriften setter blant annet klare kriterier for hva som kan gi et legemiddel opptak i blåreseptordningen ved å godkjennes under "generell refusjon". Det er satt nye tidsfrister for saksbehandlingen, noe som betyr at det ikke skal gå mer enn 180 dager fra søknaden mottas til et vedtak er gjort. I tillegg er det opprettet en ekstern blåreseptnemnd som skal bistå Legemiddelverket med kvalitetssikring.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media