Urealistisk å nå OECD-mål i forskningen

- Vi setter pris på at regjeringen i en vanskelig budsjettsituasjon har gitt prioritet til forskningen, men forslaget til statsbudsjett for 2004 bringer oss bare et lite skritt nærmere OECD-målet, sier direktør Christian Hambro i Norges Forskningsråd i en artikkel på Forskningsrådets Internett-sider.

Stortinget har tidligere vedtatt å trappe opp den norske innsatsen innen forskning og utvikling (FoU) til gjennomsnittlig OECD-nivå innen 2005. Tall fra 2001 viser at OECD-landene i gjennomsnitt bruker 2,3 % av brutto nasjonalprodukt (BNP) på forskning og utvikling. I Norge samme år utgjorde FoU-utgiftene 1,6 % av BNP.

- Ikke tilstrekkelig

På Forskningsrådets nettsider uttaler Hambro at milliardøkningen som regjeringen har foreslått til norsk forskning neste år, ikke er tilstrekkelig for å komme opp på OECD-nivå.
- Skal målet nås, bør forskningsbevilgningene økes ytterligere med minst en milliard i 2004 og med tre til fire milliarder kroner i 2005. Men dette er ikke realistisk, påpeker han.

Prioriterer grunnforskningen

Hambro uttrykker skuffelse over at budsjettforslaget ikke gir noen samlet økning av midlene til næringsrettet forskning, og etterspør blant annet langt større innsats innen petroleumsforskningen. På den annen side får regjeringen honnør for å prioritere den langsiktige grunnforskningen samt fullfinansiering av kvalitetsreformen ved universitetene.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media