Økt risiko for abort ved bruk av NSAID-preparater

Ifølge en studie publisert i siste utgave av BMJ kan bruken av ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAID-preparater) føre til at risikoen for abort øker med inntil 80 %. Antiflogistika er blant de mest brukte medikamentene i den vestlige verden, og blir ofte brukt av gravide.

80 % økt risiko

Forskere i California har intervjuet 1 055 gravide kvinner om deres medikamentbruk under svangerskapet, og om kjente og potensielle risikofaktorer når det gjelder abort. Bruk av smertestillende, betennelsesdempende midler økte abortrisikoen med opptil 80 %, og risikoen var høyest dersom medikamentene ble brukt i perioden rundt unnfangelsen eller i mer enn sju dager sammenhengende. Andre faktorer, som drikking av kaffe eller alkohol, påvirket ikke aborthyppigheten.
Også bruk av acetylsalisylsyre ble forbundet med økt risiko for abort, mens paracetamol ikke ble det, uavhengig av tidspunkt for og varighet av medisinbruken. Paracetamol øker altså ikke risikoen for abort, ifølge forskerne.

Hemmer produksjonen av prostaglandiner

Årsaken til den økte abortrisikoen er trolig at medikamentene hemmer produksjonen av prostaglandiner, fettsyrer som trengs for implantasjon av embryoet i livmoren. Siden antiflogistika og acetylsalisylsyre virker i hele kroppen, kan dette føre til unormal implantasjon og dermed økt abortrisiko. Paracetamol, derimot, virker kun på sentralnervesystemet, noe som kan forklare hvorfor det ikke øker risikoen for abort.

Forskerne understreker at det er behov for mer dokumentasjon før de kan konkludere med sikkerhet. De mener likevel at kvinner som planlegger å bli gravide bør være klar over den potensielle risikoen knyttet til bruk av NSAID-preparater.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media