Mørk sjokolade er tingen, men uten melk til

Det høye innholdet av såkalte flavonoider som finnes i kakao og sjokolade har trolig fordelaktige effekter på åreforkalkning og andre alders- og avleiringstilstander. Likevel er sammenhengen mellom folks diettvaner og de antatt beskyttende effektene av flavonoidholdig mat dårlig kjent.

I et innlegg i siste nummer av tidsskriftet Nature argumenterer italienske mat- og ernæringsforskere for at melk og melkeprodukter på en uheldig måte griper inn i kroppens opptak av antioksidanter, og opphever de antatte helsebringende effektene av å spise mørk sjokolade.

Mauro Serafini og medarbeidere har gjort klinisk-kjemiske undersøkelser av 12 friske forsøkspersoner som spiste ulike typer sjokolade. Forskerne målte blodplasmaets antioksiderende kapasitet samt plasmakonsentrasjonen av flavonoidet epikatekin. De oppdaget at både opptaket av epikatekin i blodbanen og plasmaets antioksiderende kapasitet gikk signifikant ned dersom sjokoladen ble inntatt sammen med melk eller melkeprodukter.

- Funnene våre tyder på at in vivo-aktiviteten av flavonoider blir hemmet av andre diettkomponenter. Dette er viktig å ta hensyn til når man planlegger studier av den helsebringende effekten av flavonoidrike matsorter, påpeker forfatterne.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media