Mørk sjokolade er tingen, men uten melk til

Det høye innholdet av såkalte flavonoider som finnes i kakao og sjokolade har trolig fordelaktige effekter på åreforkalkning og andre alders- og avleiringstilstander. Likevel er sammenhengen mellom folks diettvaner og de antatt beskyttende effektene av flavonoidholdig mat dårlig kjent.

I et innlegg i siste nummer av tidsskriftet Nature argumenterer italienske mat- og ernæringsforskere for at melk og melkeprodukter på en uheldig måte griper inn i kroppens opptak av antioksidanter, og opphever de antatte helsebringende effektene av å spise mørk sjokolade.

Mauro Serafini og medarbeidere har gjort klinisk-kjemiske undersøkelser av 12 friske forsøkspersoner som spiste ulike typer sjokolade. Forskerne målte blodplasmaets antioksiderende kapasitet samt plasmakonsentrasjonen av flavonoidet epikatekin. De oppdaget at både opptaket av epikatekin i blodbanen og plasmaets antioksiderende kapasitet gikk signifikant ned dersom sjokoladen ble inntatt sammen med melk eller melkeprodukter.

- Funnene våre tyder på at in vivo-aktiviteten av flavonoider blir hemmet av andre diettkomponenter. Dette er viktig å ta hensyn til når man planlegger studier av den helsebringende effekten av flavonoidrike matsorter, påpeker forfatterne.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.