MR må brukes med vett

Magnettomografi (MR) formidler langt mer diagnostisk informasjon enn det vanlig røntgen gjør. At det har klare fordeler, er det ingen tvil om. Mange pasienter kan på et tidligere tidspunkt få en definitiv diagnose eller komme til nødvendig behandling.

"For mye" informasjon

I blant kan det faktisk bli for mye av det gode: Legene ser nemlig mer enn det de skal se på MR-bildene. Problemstillingen aktualiseres av to amerikanske studier, hvorav den ene er publisert i siste nummer av JAMA. Studien omhandler nytten av MR-diagnostikk på pasienter med ryggsmerter.

380 voksne personer med lumbosakrale smerter ble randomisert til utredning med enten vanlig røntgen eller MR. Det viste seg at MR-undersøkelse fanget opp flere uvesentlige problemer, noe som igjen førte til flere spesialistkonsultasjoner og flere operasjoner. Selv om både pasienter og leger foretrakk MR fremfor røntgen, var det ikke holdepunkter for at MR-utredning førte til bedre pasientbehandling eller økt kostnadseffektivitet.

Falskt positive funn

I en annen studie, som nylig er fremlagt ved en kreftkongress i Chicago og referert i Los Angeles Times, avdekkes noen av svakhetene ved bruk av MR i utredningen av brystkreft.

Riktignok er det mulig å avdekke ørsmå svulster som ellers kan bli oversett ved mammografi, men på den annen side plukker MR med seg både rubbel og bit. Det betyr at undersøkelsen oppfanger "svulster" som egentlig ikke er svulster.

Maner til forsiktighet

Slike falskt positive funn avstedkommer store og ofte unødvendige undersøkelser og utredninger. Dette er et voksende problem i USA, der stadig flere leger - i frykt for søksmål hvis de overser noe unormalt - ikke tør annet enn å sende pasienter til MR-utredning, skriver Los Angeles Times.

Eksperter advarer nå mot ukritisk bruk av MR innen sykdomsutredning. Det kan virke mot sin hensikt, både medisinsk og helseøkonomisk, noe som også er budskapet i en lederartikkel i JAMA.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media