Lavere dose tamoksifen ved brystkreft?

Foruten færre bivirkninger og billigere behandling viser en norsk-italiensk studie at en lavere dose av hormonpreparatet tamoksifen ikke øker risikoen for nye svulster.

Hva er optimal dose?

- Våre funn er oppsiktsvekkende. Det har aldri vært gjort en skikkelig studie av hvilken dose som gir god beskyttelse mot kreft samtidig som bivirkningene er minst mulige, sier avdelingsoverlege Ernst Lien ved Hormonlaboratoriet ved Haukeland universitetssykehus i Bergen til www.kreft.no.

Lien har deltatt i forskergruppen som står bak studien som skal publiseres i Journal of the National Cancer Institute. 120 brystkreftrammede deltok i studien. Etter fire ukers behandling hadde en markør som identifiserer kreftaktivitet, Ki-67, falt like mye enten kvinnene tok 1 mg, 5 mg eller 20 mg tamoksifen. Blodprøver som ble tatt med tanke på blodpropp, viste gunstigere verdier ved lave doser.

Norsk metode

Studien er utført ved et anerkjent kreftsykehus i Milano. Hormonanalysene er gjort ved Haukeland universitetssykehus fordi Ernst Lien har utviklet metodikken for slike analyser i samarbeid med professor Per Magne Ueland. Milanogruppen planlegger nå en langtidsstudie for å se om resultatene er holdbare.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media