Anonyme Alkoholikere – en ressurs for legene?

Landsmøtet holdes i Bergen Kongress Senter. Programmet veksler mellom møter som er åpne for alle, også fagfolk og presse, og lukkede møter for medlemmer og pårørende.

Alle yrkes- og inntektsgrupper er representert blant medlemmene i Anonyme alkoholikere. Erfaringen er at landsmøtene er et sosialt og faglig høydepunkt for alkoholikere og deres familier på tvers av sosiale og økonomiske skillelinjer.

Verdensomspennende

Organisasjonen Alcoholics Anonymous ble opprettet i USA i 1935. Den er blitt et verdensomfattende fellesskap av kvinner og menn som hjelper hverandre og som deler sine erfaringer med andre som mener de har et alkoholproblem og med fagfolk som søker kunnskap om alkoholisme sett med alkoholikerens øyne.
Det finnes mer enn 100 000 grupper i 136 land. Kvinner utgjør ca. en tredel av medlemmene og omkring en av fem er under 30 år. AA tar ikke imot økonomisk støtte fra noen. Målet er å ha nok penger til informasjon og hjelp til andre, verken mer eller mindre. Finansieringen er basert på egne bidrag og det er en øvre grense på 10 000 kroner.

Holde seg edru

Anonyme Alkoholikere er kun opptatt av at den enkelte alkoholiker gjenvinner helsen og holder seg edru. Bevegelsen engasjerer seg ikke i alkoholforskning, medisinsk eller psykiatrisk behandling og knytter heller ikke AA-navnet til slike saker.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media