Spångberg-prisen til Angelika Gabriele Sorteberg

Prisen vil bli utdelt under åpningen av Legeforeningens landsstyremøte i Molde. Marie Spångberg-prisen er opprettet av Den norske lægeforenings landsstyre i forbindelse med 100-årsjubileet for den første kvinnelige lege, Marie Spångberg, i 1993. Fondets formål er å stimulere kvinnelige leger til vitenskapelig innsats Prisen er i år på kr 40 000.

Oppsiktsvekkende resultater

Angelika Sorgeberg er en lovende og analytisk forsker innen nevrokirurgi. Hun mottar prisen for artikkelen Effect of Guglielmi Detachable Coils on Intraaneurysmal Flow: Experimental Study in Canines. Artikkelen er offentliggjort i American Journal of Neuroradiology i februar 2002. Studien er eksperimentell, basert på dyreforsøk. Resultatene er oppsiktsvekkende og metoden er godt beskrevet, mener juryen.

Prismottakeren er født i 1969 og utdannet cand. med. i 1994. Hun er tilknyttet nevrokirurgisk avdeling ved Rikshospitalet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media