Felles system for EPJ i Helse Øst

Det er det helnorske selskapet DIPS som er leverandør, og dermed vinner av den største anbudskonkurransen som har vært utlyst på dette markedet i Norge noensinne.

- Dette åpner for en betydelig forbedring og effektivisering av informasjonsbehandling i sykehusene, tror styreleder Siri Hatlen i Helse Øst RHF.

Skal lette informasjonsflyten

Avgjørelsen innebærer at administrativ og klinisk pasientinformasjon, som i dag ligger i to forskjellige systemer, samles i ett system. Den innebærer også at Helse Øst RHF får felles system for somatiske og psykiatriske pasienter. Ved mange sykehus er dette i dag to forskjellige systemer. Valg av samme løsning for flere sykehus vil også kunne lette informasjonsflyten mellom sykehusene, mener foretaksledelsen.

Glad vinner

Avtalen er betegnet som Europas største rammeavtale innen elektroniske journal- og pasientadministrative systemer.

– Helse Øst RHF blir en meget viktig kunde for oss, sier administrerende direktør Tor Arne Viksjø i DIPS.

– Dette er den klart største anbudskonkurransen som har vært utlyst på dette markedet i Norge noensinne, og for oss er det viktig og gledelig at DIPS vinner kontrakten i en anbudsprosess som har vært så grundig og god som denne.

Ifølge Computerworld har DIPS rundt 35 % markedsandel innen elektroniske pasientjournalsystemer og pasientadministrative systemer for somatiske sykehus. Det er særlig i nord og i vest de står sterkt. Innen psykiatriske sykehus har de en markedsandel på 60 %.

Fire leverandører har siden i vinter konkurrert om storkontrakten.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media