Engum påtar seg skylden i kodesaken

Aftenposten pekte i en artikkel 12. mars på at Sørlandet sykehus Arendal har mottatt urettmessige midler fra staten ved å kode mandeloperasjoner på barn som snorkediagnoser (søvnapné) – en mer lønnsom diagnose i systemet for innsatsstyrt finansiering (ISF). Praksisen fra Sørlandet sykehus Arendal skulle videreføres i et prosjekt for omkoding av øre-nese-hals-diagnoser ved fire sykehus i Helse Sør RHF.
Styret for Sørlandet sykehus Arendal har senere selv konkludert med at kodingen ved øre-nese-halsavdelingen var feilaktig.

Håper fratreden bidrar til ro

- Dette er en sak som har vært en belastning både for sykehuset, medarbeiderne og han selv. Engum håper at hans fratreden vil bidra til ro i saken, skriver sykehuset i dag i en pressemelding. Engum var kandidat til stillingen som administrerende direktør ved Sørlandet sykehus HF, men har allerede trukket sin søknad på denne stillingen på grunn av omstendighetene rundt kodesaken. Han har tidligere vært tilknyttet Kompetansesenter for IT i helsevesenet, som blant annet jobber med kode- og klassifikasjonssystemer i helsevesenet.
- Sørlandet sykehus HF ønsker å beholde Bjørn Engums kompetanse og arbeidskraft i organisasjonen. Han vil gå over i en annen stilling ved Sørlandet sykehus HF, opplyser styreleder Marit Lund Hamkoll.

Planlagt ved flere sykehus

Administrerende direktør i Helse Sør RHF Steinar Stokke, gikk i januar i bresjen for et liknende omkodingsprosjektet ved fire sykehus i Helse Sør RHF. Helseministeren har påpekt at det er grunn til å tro at erfaringene fra Sørlandet sykehus Arendal var en del av referanserammen for dette prosjektet. I et brev til Helsedepartementet presiserer derfor Helse Sør at de aldri har endret kodepraksis eller foretatt noen omkoding basert på de forslag det regionale helseforetaket mottok fra konsulenten som hadde arbeidet ved øre-nes-hals-avdelingen ved Sørlandet sykehus Arendal.

Diagnosetriksingen kan ende med politianmeldelse. Helseminister Dagfinn Høybråten sa ifølge NRK, i Stortingets spørretime i dag at jukset kan få strafferettslige følger.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media