Bedre teknikk for å skanne brystkreft?

Bruk av 3-D-røntgen i visualiseringen av brystsvulster kan gi bedre treffsikkerhet i diagnostikken av tidlig oppstått brystkreft, samt redusere antallet unødvendige biopsier, melder tidsskriftet Natures nettutgave.

Teknikken, på engelsk kalt "full-field digital mammography tomosynthesis", er utviklet av et amerikansk selskap og benytter røntgenstråler til å lage 3-D-bilder med.

Dagens begrensninger

Ved standard mammografi projiseres røntgenstråler gjennom brystet og over på en fotografisk film eller detektor. Svulster blir derved avbildet som hvite flekker på en film eller skjerm. Begrensningen ved den konvensjonelle metoden er at bare 65-70 % av brystkrefttilfellene blir oppdaget; i hovedsak fordi det er vanskelig å knipe de minste svulstene samt tilfeller av intervallkreft som oppstår mellom screeningrundene. Disse tallene gjelder USA, der det viser seg at bare 10-20 % av kvinnene som får gjort vevsbiopsi etter mistenkelige funn på mammografi, har brystkreft.

Til forskjell fra standard mammografi, der gjennomlysingen skjer fra et stasjonært røntgenapparat, er 3-D-teknikken basert på at en serie med bilder blir laget ved at røntgenrøret beveges i bue rundt pasienten. En computer setter så de enkelte røntgenbildene sammen til en detaljert 3-D-gjengivelse. Ifølge eksperter vil 3-D-røntgen trolig bli en rimeligere, enklere og mer presis bildediagnostisk metode enn nye, tredimensjonale MR- og ultralydteknikker.

Diagnostisk lovende

3-D-mammografi har foreløpig vært prøvd ut på ca. 200 pasienter ved Massachusetts General Hospital, og resultatene er, ifølge Nature, svært lovende. I USA blir 44 millioner kvinner hvert år screenet for brystkreft. Effektiv behandling avhenger av tidlig diagnostikk.

I Norge utgjør brystkreft om lag 25 % av alle nye krefttilfeller blant kvinner. Forekomsten er stigende i alle aldersgrupper, og den øker med alderen. Norske kvinner i alderen 50-69 år blir kalt inn til mammografiundersøkelse annethvert år, i regi av mammografiprogrammet som er igangsatt i 16 fylker.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media