For mye kaffe øker risikoen for dødfødsel

Kvinner som drakk åtte kopper kaffe eller mer per dag under graviditeten hadde tre ganger så høy risiko for dødfødsel (sen fosterdød etter 28 ukers svangerskapsvarighet) som de som oppgav at de ikke drakk kaffe. Det viser en undersøkelse gjengitt i siste nummer av BMJ.

Ikke økt risiko for krybbedød

Forskerne fant ingen signifikant sammenheng mellom kaffedrikking og dødsfall i løpet av barnets første leveår. Risikoen for dødfødsel økte med antall kaffekopper om dagen i løpet av svangerskapet. Den relative risikoen minsket marginalt når forskerne justerte for røykevaner og alkoholinntak under graviditeten. Omkring 18 500 gravide som planla å føde ved Århus universitetssykehus i perioden 1989-96, var med i undersøkelsen som er basert på spørreskjemaer som kvinnene har fylt ut selv.

Flere mekanismer

Forskerne mener at det er flere forklaringer på hvorfor koffein kan øke risikoen for sen fosterdød, og at flere faktorer kan virke sammen. Én forklaring er at koffein fører til utskilling av katekolaminer fra binyremargen, noe som fører til vasokonstriksjon i uterus og placenta og dermed til føtal hypoksi. En annen mulig mekanisme kan være at koffein har direkte effekt på fosterets hjerte og kretsløp med påfølgende takykardi og arytmi.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media