Ibuprofen og acetylsalisylsyre går ikke godt sammen

- Pasienter som tar acetylsalisylsyre på fast basis, bør frarådes å bruke ibuprofen og andre antiflogistika. De som likevel må ha et antiflogistikum i tillegg, bør anbefales en COX-2-hemmer, sier medisinprofessor Frank Brosstad ved Rikshospitalet.
Bakgrunnen for hans utspill er en britisk studie som viser at acetylsalisylsyre brukt i kombinasjon med ibuprofen kan være direkte skadelig. Studien som er publisert i
The Lancet, er basert på data for over 7 000 hjerte- og karpasienter behandlet i sykehus i perioden 1989 - 97. Ca. halvparten hadde hatt hjerteinfarkt og en firedel hjerneslag. 
Ulik dødelighet 
Alle pasientene hadde fått behandling med acetylsalisylsyre (
En av tre pasienter døde i løpet av oppfølgingstiden som i gjennomsnitt var 3,3 år. De som brukte både acetylsalisylsyre og ibuprofen hadde 93 % høyere risiko for død og 73 % høyere risiko for spesifikk hjertedød sammenliknet med pasienter som brukte acetylsalisylsyre alene. Andre legemiddelkombinasjoner påvirket ikke dødsrisikoen på samme måte. 
ASA-resistens 
- Selv om pasientmaterialet er forholdsvis beskjedent, bekrefter studien det man en stund har antatt som en mulighet, nemlig at ibuprofen og andre antiflogistika kan blokkere effekten av acetylsalisylsyre. Klinisk kommer dette til uttrykk i form av såkalt ASA-resistens, dvs. nedsatt terapeutisk effekt av acetylsalisylsyre, sier Frank Brosstad.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media