Akupunktur lindrer fødselssmerter

Det viser en studie fra Sykehuset Østfold, publisert i Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.

Resultatene viste at fødende som fikk akupunktur opplevde mindre smerte både før, under og to timer etter fødselen. Forsøksgruppen hadde mindre behov for epidural- eller petidinanestesi sammenliknet med kontrollgruppen, og fødselsvarigheten var også kortere.

Trengte mindre bedøvelse
I studien ble 210 kvinner som fødte til termin (37-42 uker) randomisert i to like store grupper. Forsøksgruppen fikk akupunktur av trente jordmødre, mens kontrollgruppen fikk falsk akupunktur, dvs. tilfeldige nålestikk.

Nålene ble satt når kvinnene hadde fått regelmessige rier av minst 30 sekunders varighet, mindre enn 10 minutter intervaller mellom riene og minst 3 cm åpning i livmormunnen. I begge grupper var det omtrent like mange førstegangs- som flergangsfødende og ingen av kvinnene hadde tidligere fått akupunktur.

Akupunktur inn i sykehusene
- Dette er den første randomiserte kontrollerte undersøkelsen som viser at akupunktur reduserer smerter under fødsel. At studien er enkeltblind svekker ikke dens konklusjoner, sier Kjell Åsmund Salvesen, som er professor i gynekologi og obstetrikk ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

- Ved fødeavdelingene er det behov for flere måter å drive smertelindring på enn konvensjonelle, farmakologiske metoder. Etter hvert som flere sykehus innfører akupunktur som fødselsanalgesi, er det grunn til å forvente en reduksjon i bruken av farmakologisk smertebehandling, sier Salvesen, som er vitenskapelig sekretær i Norsk gynekologisk forening.

Han opplyser at én av tre fødende kvinner ved St. Olavs Hospital velger epiduralanestesi, som både kan ha bivirkninger og forlenger fødselsvarigheten.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media