Kan leger for lite om bruk av elektromedisinsk utstyr?

Godt over halvparten av de 130 feilmeldingene skyldes feil bruk av utstyret
og ikke utstyret i seg selv, melder direktoratet på sine Internett-sider.
På bakgrunn av dette mener DBE at leger ved somatiske sykehus har for lite
kunnskap om bruk av elektromedisinsk utstyr.

Sykepleierene er bedre til å drive opplæring i bruk

- Strukturert og dokumentert opplæringsprogram synes å være fraværende blant sykehusleger, hevder Arild G. Hammer, underdirektør i DBE.
- Sykepleierene er flinkere til å drive intern opplæring på sykehusene i bruk av slik utstyr. Legene viser gjerne til at bruken av elektromedisinsk utstyr inngår i utdanningen, sier han. Ifølge DBE finnes det eksempeler på at sykepleiere har måttet gripe inn overfor leger som var i ferd med å bruke elektromedisinsk utstyr feil.

Har sanksjonsmuligheter

For to år siden fikk de mulighet til å ilegge institusjoner som ikke følger pålegg tvangsmulkt. Ingen sykehus har så langt fått tvangsmulkt, men Harstad sykehus fikk i fjor varsel om tvangsmulkt. Flere andre norske sykehus har vært i grenseland, ifølge direktoratet. Tvangsmulkten til Harstad sykehus ble aldri utskrevet. Sykehuset laget en handlingsplan for å rette opp avvikene som DBE påtalte. Handlingsplanen er fulgt opp og bruken av det elektromedisinske utstyret fungerer nå bra.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media