Kan leger for lite om bruk av elektromedisinsk utstyr?

Godt over halvparten av de 130 feilmeldingene skyldes feil bruk av utstyret
og ikke utstyret i seg selv, melder direktoratet på sine Internett-sider.
På bakgrunn av dette mener DBE at leger ved somatiske sykehus har for lite
kunnskap om bruk av elektromedisinsk utstyr.

Sykepleierene er bedre til å drive opplæring i bruk

- Strukturert og dokumentert opplæringsprogram synes å være fraværende blant sykehusleger, hevder Arild G. Hammer, underdirektør i DBE.
- Sykepleierene er flinkere til å drive intern opplæring på sykehusene i bruk av slik utstyr. Legene viser gjerne til at bruken av elektromedisinsk utstyr inngår i utdanningen, sier han. Ifølge DBE finnes det eksempeler på at sykepleiere har måttet gripe inn overfor leger som var i ferd med å bruke elektromedisinsk utstyr feil.

Har sanksjonsmuligheter

For to år siden fikk de mulighet til å ilegge institusjoner som ikke følger pålegg tvangsmulkt. Ingen sykehus har så langt fått tvangsmulkt, men Harstad sykehus fikk i fjor varsel om tvangsmulkt. Flere andre norske sykehus har vært i grenseland, ifølge direktoratet. Tvangsmulkten til Harstad sykehus ble aldri utskrevet. Sykehuset laget en handlingsplan for å rette opp avvikene som DBE påtalte. Handlingsplanen er fulgt opp og bruken av det elektromedisinske utstyret fungerer nå bra.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.