Fortsatt ingen avklaring

- Vi er inne i den prosessen vi informerte om på Legeforeningens nettsider i forrige uke og søker en snarlig avklaring. Utover det har jeg ingen kommentar, sier Hans Kristian Bakke.

Magne Nylenna er på vei til de islandske legedager. Han er invitert for å holde foredrag, og han blir på Island ut uken. Han sier til Tidsskriftet at han foretrekker å uttale seg via sin advokat Harald Stabell. Stabell er i retten i dag og har derfor ikke vært tilgjengelig for kommentar.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media