Annonse
Annonse
Petter Morten Pettersen Om forfatteren

Radiofrekvensdenervering ga ingen ekstra effekt hos pasienter som gjennomførte et treningsprogram mot kroniske ryggsmerter.

/sites/default/files/article--2017--08--17-0615--FAT_17-0615-01.jpg

Illustrasjon: iStock

Radiofrekvensdenervering, det vil si oppvarming med elektrisk strøm for å skade nerver som fører smertesignaler, brukes blant annet mot ryggsmerter, men dokumentasjonen av behandlingseffekt er mangelfull.

I en nederlandsk studie med pasienter med kroniske korsryggssmerter uten respons på konservativ behandling som hadde positiv diagnostisk blokade fra enten fasettledd, iliosakralledd eller mellomvirvelskiver, ble om lag halvparten randomisert til å få behandling med radiofrekvensdenervering i tillegg til et treningsprogram, mens resten kun gjennomførte treningsprogrammet (1). Pasientene ble delt i grupper etter smertelokalisering. Noe over 500 pasienter ble fulgt i ett år. De anga smerteintensiteten på en skala.

Det var ingen eller minimale forskjeller i smerteintensitet mellom gruppene med og uten radiofrekvensdenervering. Der hvor det var forskjeller mellom gruppene, var de så små at de ble vurdert til å være uten klinisk relevans. Forskerne konkluderer på dette grunnlaget med at studien ikke støtter videre bruk av radiofrekvensdenervering mot kroniske ryggsmerter.

– Radiofrekvensdenervering tilbys pasienter med langvarige ryggsmerter ved noen private og offentlige smerteklinikker i Norge, forteller Jens Ivar Brox, som er overlege og professor ved Avdeling for fysikalsk medisin, Oslo universitetssykehus. - Denne studien tyder på at slik behandling ikke har effekt, noe jeg synes er overraskende. Forfatterne anbefaler at behandling med radiofrekvensdenervering bare bør brukes i studiesammenheng.

1

Juch JNS, Maas ET, Ostelo RWJG et al. Effect of Radiofrequency Denervation on Pain Intensity Among Patients With Chronic Low Back Pain: The Mint Randomized Clinical Trials. JAMA 2017; 318: 68 - 81. [PubMed][CrossRef]

Kommentarer

(0)

Siste artikler om Anestesiologi

Annonse
Annonse