Annonse
Annonse

Kontakt oss

Tidsskrift for Den norske legeforening

Legenes hus
Akersgata 2
Postboks 1152 Sentrum
0107 Oslo

Sentralbord 23 10 90 00

Nyttige eposter:
redaksjonen@tidsskriftet.no 
annonser@tidsskriftet.no 
oversettelse@tidsskriftet.no

Sjefredaktør 
Are Brean

Assisterende sjefredaktør
Ragnhild Ørstavik
Tlf. 23 10 90 91

Redaksjonssjef
Merete Kile Holtermann
Tlf. 23 10 90 96

Vitenskapelig redaktør
Siri Lunde Strømme (i permisjon)
Tlf. 23 10 90 00

Markedssjef 
Ellen Bye Knutsen
Tlf. 23 10 90 95

Digitalsjef
Einar Ryvarden
Tlf: 98 21 66 65

Produksjonssjef
Berit Seljebotn 
Tlf: 23 10 90 42

Visuelt ansvarlig
Lotte Grønneberg
Tlf. 23 10 90 55

Desksjef/journalist
Lisa Dahlbak Jacobsen
Tlf. 482 13 684

Manuskriptredaktører
Tone Bergset Tlf. 23 10 90 53
Åslaug Flo Tlf. 23 10 90 52
Marit Skaar Fjellhaug Tlf. 23 10 90 51

Redaksjonskonsulenter
Anne-Britt Dahl Tlf. 23 10 90 92
Jorunn B. Kvarme Tlf. 23 10 90 46
Gunn Marit Seberg Tlf. 23 10 90 50

Produksjonskoordinator
Julie Didriksen 
Tlf. 23 10 90 66

Produktsjef
Elisabeth Jacobsen 
Tlf. 23 10 90 94

Markedskoordinator
Njål N. Anderssen
Tlf. 23 10 90 57

Medisinske redaktører
Lars Frich
Petter Gjersvik
Inge R. Groote
Jon Magnus Haga
Erlend Hem
Geir W. Jacobsen
Mette Kalager
Tor Rosness
Martine Rostadmo (i permisjon)
Øyvind Stople Sivertsen
Ketil Slagstad 
Kari Tveito
Liv-Ellen Vangsnes
Elena V. Aandstad

Faste medarbeidere:
Haakon B. Benestad
Matilde Rispatron Berg
Kristoffer Brodwall 
Martin Hotvedt
Rita Gamlem Kristiansen 
Charlotte Lunde
Jannike Reymert
Edvin Schei
Rune Skogheim
Eva Skovlund
Christina Svanstrøm
Elisabeth Swensen
Kari Toverud
Marit Tveito
Kristin Viste
Rebekka Johnsen Wangensteen

 

Andre grupper:

Faglige medarbeider     Redaksjonskomiteen