Annonse
Annonse

Petter Morten Pettersen

Artikler av Petter Morten Pettersen

Petter Morten Pettersen
16.02.2017
Risiko for fosterskade ved zikavirusinfeksjon er særlig høy ved smitte tidlig i svangerskapet. Advarsel om zikavirus. Foto: Science Photo Library Det har tidligere vært anslått at andelen gravide...
Petter Morten Pettersen
02.02.2017
I fattige land kan obduksjon basert på prøver fra blod, cerebrospinalvæske og utvalgte organer være en velegnet metode for å stille riktig diagnose post mortem. Metodene som i dag brukes for å...
Petter Morten Pettersen
19.01.2017
Leger kan være vanskelige og kravstore pårørende. Trumfer følelser og bekymring rasjonalitet og trygghet hos leger som opplever sykdom i sin egen familie? Til daglig er jeg omgitt av dyktige kolleger...
Petter Morten Pettersen
24.01.2017
En studie fra britisk allmennpraksis viser at den primærforebyggende behandling av hjerneslag er for dårlig. Lipidsenkende, antikoagulerende og blodtrykksenkende legemidler kan forebygge hjerneslag...
Petter Morten Pettersen
10.01.2017
Et monoklonalt antistoff som reduserer LDL-kolesterolnivået kan sammen med statinbehandling gi mindre aterosklerose og plakk hos pasienter med koronarsykdom. Dette viser en ny studie. Evolokumab er...
Petter Morten Pettersen
20.12.2016
Rask invasiv behandling av hjerteinfarkt uten ST-heving gir økt overlevelse, viser en skandinavisk multisenterstudie. Perkutan koronar intervensjon. Foto: Science Photo Library I en randomisert...
Petter Morten Pettersen
20.12.2016
Tranebær forebygger ikke urinveisinfeksjon hos eldre kvinner på sykehjem. Illustrasjonsfoto: Thinkstock Tranebærkapsler har vært lansert som et forebyggende middel mot urinveisinfeksjon, men...
Petter Morten Pettersen
22.11.2016
I en fersk metaanalyse har man funnet en grense for hvor raskt trombektomi må gjøres for å få behandlingsgevinst ved akutt hjerneslag. I en metaanalyse som nylig er publisert i tidsskriftet JAMA, er...