logo

Avansert søk

Utdanning

Medisinstudiet har gjennomgått flere reformer de siste årene. Praktisk erfaring opp gjennom studiet blir mindre og dermed blir den praktiske erfaring man får gjennom turnustjenesten enda viktigere. Mens bruk av Internett vil åpne for nye muligheter for læring, også i videre- og etterutdanningen av leger.