logo

Avansert søk
Kommentarartikkel

Svineinfluensavaksinen

C Grandalen 

Nå har det da vist seg at svineinfluensavaksinen ikke var så god som man trodde.

Allerede da vaksinen kom, var det en god del kritiske røster, men de ble dysset ned av Folkehelseinstituttets «sterke anbefaling» om massevaksinering, som gjorde at vi leger nærmest ble presset til å anbefale våre pasienter til å ta den.

Jeg var en av kritikerne – på bakgrunn av egen erfaring. I 1990, da jeg studerte medisin, var jeg prøvekanin for en ny vaksine som skulle på markedet i Tyskland, en hepatitt B-vaksine. Vi legestudenter fikk beskjed om at vi skulle vaksinere oss. Det ingen fortalte oss, var at det dreide seg om en eksperimentell vaksine og at vi var prøvekaninene! Det dukket opp en god del bivirkninger (f.eks. fikk en god venninne encefalitt etter vaksinen), og jeg opplevde allerede den gang hvor flinke myndighetene er til å dysse ned slike uønskede bieffekter – for å få solgt den kostbare vaksinen sin. 

Men denne gang gikk det ikke bra med neddyssingen. Det er fint at denne skandalen er kommet frem i mediene. Jeg føler kraftig medynk med de stakkers 35 barna som på grunn av myndighetenes «sterke anbefalinger» nå må slite med narkolepsi resten av livet – en sykdom de ikke hadde fått dersom de ikke hadde latt seg vaksinere.

Jeg ba pasientene mine vurdere vaksinering meget nøye. Og jeg frarådet gravide på det sterkeste å ta svineinfluensavaksinen – noe jeg nå i ettertid er meget glad for. Én ting er å anbefale noe, noe helt annet er å påtvinge folk noe de er usikre på. Høsten 2011 kunne man for eksempel bare få influensavaksine som en kombinasjonsvaksine mot sesonginfluensa og svineinfluensa – det fantes ikke to separate vaksiner slik at folk kunne velge mellom å ta begge eller bare sesonginfluensavaksinen. Dette er etter min mening forkastelig og uetisk.

Denne nærmest tvungne vaksineringen av folk med en eksperimentell vaksine er en stor skam og skandale for hele landet. Jeg er helt enig med professor i medisinsk etikk Jan Helge Solbakk: Helseministeren og lederen av Folkehelseinstituttet burde absolutt vurdere sine stillinger!

Mottatt 18.2. 2012 og godkjent 8.3. 2012. Medisinsk redaktør Anne Kveim Lie.

Publisert først på nett 10.5. 2012

 

Kommenter denne artikkelen

I dette feltet kan du skrive inn kommentarer til det faglige eller meningsbærende innholdet i artikkelen. Innlegg kan være på maksimalt 450 ord. Innlegg leses, redigeres og godkjennes av redaksjonen. Du vil bli kontaktet for å godkjenne redaksjonelle endringer før publisering. Publisering på nett skjer fortløpende. Et utvalg av innleggene publiseres også i papirutgaven i spalten "Brev til redaktøren". Før du skriver må du lese, og krysse av for at du aksepterer retningslinjene for Kommentarer til artikler/Brev til redaktøren.

Jeg har lest retningslinjene for bruk av rask respons.