Utgaver

Legestudent med pasienterfaring • Papirløse migranter • Sulfonamidallergi

Endoskopisk kirurgi • Hjerteinfarkt før og nå • Gastroparese

Nye psykoaktive stoffer • Polyheksanid • Blodgivere og legemiddelbruk

Vannbårne sykdomsutbrudd • Betablokker etter hjerteinfarkt? • Lege for døende

Legedekning i psykiatri • Hjertemetastaser • Fra snusbruk til rusmiddelbruk?

Påskenummeret 2016

Antibiotika og svangerskap • Støttekollegaordningen • Antiepileptika

Kronisk utmattelse • Ekstravaseringsskader • Skotsk allmennmedisin

Primær ciliedyskinesi • Seksuelt overførbare mikrober • Epilepsi og død

Prevensjon og antiepileptika • Tilleggsbehandling ved tykktarmskreft • Feberkramper

Sider