Utgaver

Medisinsk statistikk • Psykogene kramper • Ny ledelse i Legeforeningen

Telomerer • Klasehodepine • Nitrogenmonoksid • Prioritering

Utdanningsnummeret

Sommernummeret

Plastikkirurgi etter fedmekirurgi • PET/CT ved pleuralt mesoteliom • Legepresident fra USA

Posterior kortikal atrofi • Ungdomshelse og trygd • Høy oksygenmetning • E-sigaretter

Egenkontroll av warfarin • Multippel sklerose • Nevrosyfilis

Forskningsetikk • Sårinfeksjon etter sutur • Endokrin autoimmunsvikt

Skader i russetiden • Utrykning på legevakt • Sigdcelleanemi

Påskenummer 2015

Sider