Utgaver

Snøscooterulykker - Rabdomyolyse - Hodepine

Delirium - Hjertesvikt - MR-spektroskopi

Kasuistikker - Åreknuter - Univentrikulært hjerte

Dopingmidler i kosttilskudd - Estetisk medisin - Legeetikk

Insentiver - Forskerlinjen - Tvangsbehandling

Takotsubosyndrom - Jodmangel - Kompleksitetsteori

Aktiv dødshjelp - Nakkeasymmetri hos spebarn - Crohns sykdom

Julenummeret 2018

Mykobakterieinfeksjon - Antibiotikabruk - Kreftforekomst

Psykedeliske stoffer - Legemidler mot alkoholbruk - Ventrikkelcancer

Sider