Annonse
Annonse

Utgaver

Antibiotikabruk • Tromboelastografi • Kronisk utmattelse og sepsis • Bakterienes venn

Multippel sklerose • Renovaskulær sykdom • Kreftforskning

Samhandling • Mobil røntgentjeneste • Tatovering • Pasientmedvirkning

Nevroborreliose • Ørehematom • Muskelsvikt hos barn

Toppidrett og astma • Kjønnslepper hos jentebarn • Statinintoleranse

Julenummeret 2016

Forebygging av trafikkskader • Myeloproliferativ neoplasi • Rettspsykiatri

Brannskader • Urinsyregikt • Strålingsindusert katarakt

Multippel sklerose og graviditet • Fra digitoksin til digoksin • Inflammatorisk tarmsykdom

Å være lege • Avrusning ved blandingsmisbruk • Påvisning av alkoholbruk

Sider