Utgaver

Insentiver - Forskerlinjen - Tvangsbehandling

Takotsubosyndrom - Jodmangel - Kompleksitetsteori

Aktiv dødshjelp - Nakkeasymmetri hos spebarn - Crohns sykdom

Julenummeret 2018

Mykobakterieinfeksjon - Antibiotikabruk - Kreftforekomst

Psykedeliske stoffer - Legemidler mot alkoholbruk - Ventrikkelcancer

Etter hjerneslaget - Legemidler og graviditet - Helseopplysning i 1920-årene

Misogyni - Transfusjoner - Legers motivasjon
Legemiddelbytte - Sykdomsbyrde - Filleristet spebarn

Frostskader - Postoperativ infeksjon - Demens

Sider