Utgaver

- Legevakt - Omega-3-fettsyrer - Judisiell døgnobservasjon

- Hjertediagnostikk - Legemiddelbruk - Genomforskning

- Leukemi - Hudkreft - Hematemese - Encefalitt

- Idrettspsykiatri - Demens i sykehjem - Legemiddelreaksjoner

- Legemidler mot AD/HD - Lar-modellen - Brukermedvirkning

- Studiestart - Transfusjon - Demensdiagnostikk

- Ultralyd ved graviditet - Epilepsikirurgi - Stønad ved barns sykdom

- Sommernummeret

- Brystkreft og hormontilskudd - Osteosyntesesvikt - Hvilepuls - Interessekonflikter

- Sykefravær - Blodtrykksmedisiner - Legemidler som forurensning

Sider