Utgaver

Stamcellestøtte ved lymfom • PSA-testing • Hjertescreening av idrettsutøvere

Utdanningsnummeret

Aalzheimers sykdom og genetikk • Atrieflimmer og hjerneslag • Cytostatika og hjerne

Sommernummeret

Pilepsi og psykose • Lavkarbodiett • Koloskopi • Forskningsparadigme

Retningslinjer • Skafoidfraktur • Koloskopi • Landsstyremøtet

Etikk ved ventilkirurgi

MR og schizofreni • Sykehusutgifter • Jerntilskudd • Sorg

Dødsårsaker • Åpen publisering • Medfødt trombocytopeni

Påskenummeret

Sider