Utgaver

Eksekutiv svikt

Distale radiusfrakturer • Hjerte-lunge-redning • antidepressive legemidler

Downs syndrom • Triage • Mikronevrografi • Rus hos eldre

Nevrofysiologi • Jernmangelanemi • Videobasert akuttmedisin

Klinisk nevrofysiologi • Sykefravær • Alvorlig sykdom

Julenummeret

Kronisk smerte • Infertilitet • Blodforsyningskrise

Tidsskriftet på nettbrett • Angioødem • Kreftgenomikk

- Legevakt - Omega-3-fettsyrer - Judisiell døgnobservasjon

- Hjertediagnostikk - Legemiddelbruk - Genomforskning

Sider