Utgaver

Tvangstiltak mot smitte • Duchennes muskeldystrofi • Pasienttekster

Sommernummeret 2014

LAR-behandling • Organdonasjon • Gorlins syndrom

Polyfarmasi • Akutt promyelocyttleukemi • Divertikkel i spiserøret

Kurs i basal kirurgi • PET-CT ved lungekreft • Antikoagulasjonsbehandling

Porfyrisykdom • Mødredødsfall • Diuretika • Blodoverføring

Påskenummeret 2014

Polypillen • Dødsfall blant narkomane • Parasittose

Bruddskader hos barn • Depresjon eller demens? • Prioritering

Trombose og kreft • Hjerteinfarkt • Hemoblobin A1C

Sider