Utgaver

Påskenummeret 2014

Polypillen • Dødsfall blant narkomane • Parasittose

Bruddskader hos barn • Depresjon eller demens? • Prioritering

Trombose og kreft • Hjerteinfarkt • Hemoblobin A1C

Barseldepresjon • Dødsfall i politiarresten • Dyre legemidler

Av-og-til-røyking • Forskning i fastlegepraksis • Kortison mot sesongallergi

Gliaceller og epilepsi – Dødelig vold – Utflod og dysuri hos menn

Julenummeret

Legeassistert selvmord • Avnavling ved fødsel • Influensavaksinering

Type 1-diabetes • Senmetastaser • Irritabel tarm

Sider