Utgaver

Traumatiske sår • Alkohol og metronidazol • Pasientmedvirkning

Legemiddelreklame • Stamcelletransplantasjon • Klimaendringer

Medisinsk utdanning • Siteringsanalyse • Histiocytose

Tvangstiltak mot smitte • Duchennes muskeldystrofi • Pasienttekster

Sommernummeret 2014

LAR-behandling • Organdonasjon • Gorlins syndrom

Polyfarmasi • Akutt promyelocyttleukemi • Divertikkel i spiserøret

Kurs i basal kirurgi • PET-CT ved lungekreft • Antikoagulasjonsbehandling

Porfyrisykdom • Mødredødsfall • Diuretika • Blodoverføring

Påskenummeret 2014

Sider