Utgaver

- Sommernummeret - Årstall i medisinen - Publiseringsetikk - Landsstyremøtet

- Sykling - Blodtrykksapparater - Brannskader

- Blødende magesår - For tidlig fødte barn - Lupusnefritt

- Legers jobbtilfredshet - Sosial ulikhet - Legemiddeldokumentasjon

- Pilonidal sykdom - Sykehusfusjoner - Kromosomavvik og DNA-matrise

- Protonterapi - Hjerteinfarkt - MR ved skafoidfraktur

- Tema: Anestesi - Depresjon og hjertesykdom - Obduksjoner

- Påskenummeret - Påskeøya - Seteleie - Tema: Anestesi

- Tema: Anestesi - Hivsmitte fra mor til barn - Dødsattester

- Anestesi - Brystkreft - Transseksualisme - Hjertemedisiner

Sider