Utgaver

- Sommernummeret

- Amyloidose - Fødselsangst - Invasiv pneumokokksykdom

- Prostatakreft - Pubertet - Opioider ved kreft

- Lyme-borreliose - Alkoholabstinens - Brannskader

- Mentalisering - Akuttmedisin - Antipsykotika og demens

- Giftinformasjon - Lungekreft - Øyebiobank

- Bruk av blodprøver - Cannabinoider - Kols - Blodtransfusjon

- Påskenummeret

- Andrologi - Besøk av legemiddelkonsulent - Sykelig overvekt

- Andrologi - Stenttrombose - Epikutantesting - Kataraktkirurgi

Sider