Minileder

Are Brean

Les i dette nummeret

Forside

Fra redaktøren

Geir Wenberg Jacobsen

Leder

Kommentarer

Espen Robert Collett
Inger H. Bleskestad
Geir Sverre Braut
Mette Haase Moen

Rettelser

Anders Barli Colberg
Daniel Vatn
Rune Standal
Maria Radtke
Tobias S. Slørdahl
Bjørn Haneberg
Svenn-Erik Mamelund
Siri Mjaaland

Debatt

Arne Johan Norheim
Oscar Heyerdahl
Nils Lystad
Terje Alræk
Mona K. Haug
Jorun Willumsen
Hanne Ludt Fossmo

Kronikk

Tom Willy Christiansen
Hogne Sandvik

Fra andre tidsskrifter

Doktoravhandlinger

Originalartikkel

Guttorm Raknes
Tone Morken
Steinar Hunskår

Oversiktsartikkel

Medisinen i bilder

Morten Vetrhus
Lars Fjetland

Medisin og tall

Eva Skovlund

Intervju

Marit Tveito

Global helse

Susanne Skråning
Benedikte V. Lindskog
Ingrid Miljeteig
Kristine Husøy Onarheim
Frehiwot Berhane Defaye
Dawit Desalegn
Ole Frithjof Norheim
Olav Hevrøy
Kjell Arne Johansson

Personlige opplevelser

Olaf Gjerløw Aasland

Gjesteskribent

Pål Molander

Språkspalten

Kashif Waqar Faiz

Tidligere i Tidsskriftet

Åslaug Flo

Anmeldelser

Kjetil Søreide
Gunnar Tellnes
Lars-Magne Eri
Torun Marie Vatne

Ph.d.-disputaser

Minneord

Ánne Lájla Westerfjell Kalstad
Siv Kvernmo
Ánne Láilá Nystad
Máret Lájlá Nedrejord
Frøydis Nystad Nilsen
May Britt Nystad
Gro Østli Eilertsen
Hebe Désirée Kvernmo
Kirsti Ytrehus
Anton K. Giæver

Aktuelt i foreningen

Marit Hermansen
Kjetil Søreide
Daniel Wærnes