Tema: Kolorektal kreft
NO IMAGE
29.11.2007
Kjemoterapi som gis etter kirurgisk behandling, og som er rettet mot kreftspredning som ikke kan påvises klinisk, men som senere kan utviklet seg til metastaser eller lokalt residiv, betegnes som...
NO IMAGE
29.11.2007
Som lokalt residiv etter kirurgi for endetarmskreft regnes alle residiver i bekken og perineum. Av rundt 700 pasienter som årlig får endetarmskreft i Norge, utvikler rundt 10 % lokalt residiv hvor...
NO IMAGE
29.11.2007
Gjennom Rektumcancerregisteret (fra januar 2007 kalt Colorectalcancerregisteret) foreligger i Norge en nasjonal oversikt over primær rectumcancer og forekomsten av lokale residiver. I motsetning til...
NO IMAGE
15.11.2007
Kolorektal kreft er en av de hyppigste kreftformene og rammer stadig flere. Fra nr. 20/07 og fem numre fremover publiseres en temaserie om emnet. Serien er utarbeidet i samarbeid med Norsk...
NO IMAGE
15.11.2007
Hvert år oppdages det vel 2 200 nye tilfeller av tykktarmskreft i Norge, og insidensen er økende ( 1 ). Eneste helbredende behandling er reseksjon av tumorbærende tarmsegment med tilhørende regionale...
NO IMAGE
15.11.2007
Laparaskopisk tarmreseksjon. Foto Esther Kuhry Kolorektal kreft er den tredje vanligste krefttypen i den vestlige verden, etter bryst- og lungekreft. En av 20 nordmenn får diagnosen i løpet av livet...
NO IMAGE
15.11.2007
Moderne forståelse av prinsippene for helbredende kirurgi for rectumcancer ble introdusert av den britiske kirurgen Richard Heald i 1982 ( 1 ). Healds resultater la grunnlaget for å starte et...
NO IMAGE
15.11.2007
Transanal endoskopisk mikrokirurgi (TEM) ble utviklet for behandling av svulster i rectum og første gang introdusert i 1985 ( 1 ). Prosedyren består av operasjonsinstrumenter som gir et klart...
NO IMAGE
15.11.2007
Kreft i tykk- og endetarm er blant de hyppigste kreftsykdommer i verden ( 1 ). Norge har med omtrent 3 500 nye tilfeller hvert år den høyeste insidens av kolorektal kreft i Norden ( 2 ). Over...
NO IMAGE
01.11.2007
Kolorektal kreft er en av de hyppigste kreftformene og rammer stadig flere. Fra nr. 20/07 og fem numre fremover publiseres en temaserie om emnet. Serien er utarbeidet i samarbeid med Norsk...