Tema: Hjertesykdommer
NO IMAGE
04.03.2004
Patogenesen ved akutt hjarteinfarkt er mest alltid nyoppstått okklusiv trombe i koronararterie med bakgrunn i rift eller erosjon i eit aterosklerotisk plakk. Rask og komplett opning av arterien vil...
NO IMAGE
19.02.2004
Bildediagnostikk spiller en stor rolle i mange kliniske disipliner, så også i kardiologien. Røntgen thorax, ekkokardiografi med doppler, nukleærmedisinske metoder, invasiv kateterbasert angiografi,...
NO IMAGE
19.02.2004
Nukleærmedisinske undersøkelsemetoder er basert på radioaktiv merking av molekyler med særlig evne til opptak i målorganer. I kardiologisk sammenheng er thalliumisotopen 201 Tl eller forbindelser...
NO IMAGE
05.02.2004
Arbeids-EKG er en test der en person utsettes for økende fysisk belastning under EKG-overvåking. Vi har valgt å bruke denne metodebetegnelsen, selv om navnet misvisende antyder at det kun er EKG-...
NO IMAGE
05.02.2004
Stressekkokardiografi er en ikke-invasiv test for koronar iskemi. Ved ekkokardiografi under belastning påvises eventuell regional myokardial dysfunksjon som tegn på iskemi. Regional dysfunksjon er...
NO IMAGE
05.02.2004
Ekkokardiografi har i løpet av siste tre tiår fått stadig økende diagnostisk betydning i klinisk kardiologi. De fleste spørsmål vedrørende hjertets morfologi og funksjon kan nå besvares med...
  •