Landsstyremøte 2005
30.06.2005
Torunn Janbu ble valgt til Legeforeningens president under landsstyremøtet i Bergen. Etter 119 år kan en kvinne for første gang ikle seg presidentkjedet. Torunn Janbu Torunn Janbu (Of) er inntil det...
19.05.2005
Hvordan velferdsstaten skal ivareta helsetjenester til befolkningen er temaet som politikerne drøfter på møtet i Bergen 25. – 27. mai år. Også ved årets landsstyremøte vil Wenche Frogn Sellæg og...
NO IMAGE
19.05.2005
Årets presidentvalg blir spennende. Det er to dyktige og erfarne leger med lang organisasjonserfaring som stiller til valg. Begge er overleger, og begge er ansatt ved Rikshospitalet. Her er noen av...
NO IMAGE
19.05.2005
Fjorårets regnskap viser et overskudd før årsoppgjørsdisposisjoner på 44,1 millioner kroner. Kjerneaktiviteten, illustrert gjennom hovedforeningens regnskap for 2004, viste et overskudd på 2,8...
NO IMAGE
19.05.2005
Landsstyret er valgt for perioden 1.9.2003 – 30.8.2005 og består av 125 delegerte. Dette er tre flere enn i forrige periode. Selv om det ikke har vært noen helt ny sammensetning av landsstyret siden...
NO IMAGE
19.05.2005
Hilde Engjom Lege i spesialisering, kirurgisk avdeling, Hålogalandssykehuset, Harstad. Leder av Yngre legers forening : – Jeg mener Legeforeningen står foran en stor utfordring. Vi må bli mer synlige...
  •